Policja niemiecka walczy z polskimi złodziejami aut

Utrzymuje się wysoka liczba kradzieży aut w Brandenburgii, a zwłaszcza przy granicy z Polską. Dlatego też brandenburska policja sięga po nadzwyczajne środki. Od stycznia trzystu funkcjonariuszy z oddziałów rezerwy wzmocnią działalność Sonderkommission "Grenze" w skrócie Soko, czyli specjalną grupę operacyjną policji działającą na pograniczu.
Dodatkowe siły policyjne będą zaangażowane właśnie w miejscowościach przygranicznych oraz wzdłuż autostrad prowadzących do Berlina.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://gorzow.gazeta.pl/gorzow/1,35211,10872856,Policja_niem...
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.12.2011