Zabrać politykom stołki!

Bielecki proponuje, by minister skarbu mógł powołać wyłącznie kogoś, kto uzyskał rekomendację komitetu nominacyjnego. Kandydatury na jego członków mogliby zgłaszać ministrowie, ale także uczelnie czy organizacje społeczne. Komitet miałby być powoływany na pięć lat, by wymiana składu mijała się z terminem wyborów.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75968,12180300,Zabrac_politykom_stolki_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.07.2012