Polsko- niemiecki przegląd gwiazd kina urodzonych w Szczecinie

W dniach 17-19 października 2012 odbywać się będzie III Konstelacja Szczecin. Polsko- niemiecki przegląd gwiazd kina urodzonych w Szczecinie. Tegoroczna edycja poświęcona będzie wybitnemu aktorowi Heinrichowi George. Organizatorzy chcieliby przypomnieć zarówno biografie, jak i przede wszystkim filmy, w których grał Heinrich George, aktor o skomplikowanym i trudnym do jednoznacznej oceny życiorysie. W poprzednich latach Konstelacji Szczecin towarzyszyły nie tylko prezentacja filmów, w których grali szczecinianie, ale także konferencja filmoznawcza.
Oficjalna inauguracja Przeglądu rozpocznie się 17 października o godzinie 9.30 w Sali Strumiańskiej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Tarczyńskiego 1.
Przegląd filmów jest organizowany przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Oddział w Szczecinie, Archiwum Państwowe w Szczecinie, Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego i Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki.

Konferencja filmoznawcza:
Retrospektywie filmów z udziałem Heinricha George towarzyszy konferencja filmoznawcza poświęcona roli i problemom kina w państwie totalitarnym, przede wszystkim w okresie międzywojennym.
Punktem wyjścia dla rozważań o wyborach artysty tworzącego w totalitaryzmie, służebnej roli filmu wobec systemu oraz wszechobecnej w przekazie filmowym propagandzie stanie się historia urodzonego w Szczecinie wybitnego aktora teatralnego i filmowego, Heinricha George. To człowiek naznaczony pokoleniowym doświadczeniem Wielkiej Wojny, później sympatyk lewicy, który ostatecznie stał się twarzą zbrodniczego systemu.
Nie chcąc tworzyć czarno-białego obrazu tej epoki, także w dziejach kina, chcielibyśmy zwrócić uwagę również na wartość artystyczną powstających wówczas filmów; w wielu przypadkach były to dzieła przełomowe, dzisiaj stanowiące klasykę gatunku. Celem zasadniczym konferencji będzie więc próba odejścia od manichejskiego postrzegania kina III Rzeszy, ZSRR czy Włoch i wydobycia możliwie wielu aspektów twórczości artystów tego czasu.

Program konferencji znajduje się na stronie:
http://www.hist.us.szn.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1635...

Więcej informacji o Konstelacji Szczecin:
www.konstelacjaszczecin.pl
www.facebook.com/konstelacja.szczecin

PROGRAM FILMOWY:
Środa, 17 października 2012 r. – Kościół Ewangelicko-Augsburski pw. Świętej Trójcy, ul. Energetyków 8 (Łasztownia):
17.00 – „Marnotrawna córka” („Heimat”), reż. Carl Froelich.
19.00 – „Kolberg”, reż. Veit Harlan.

Czwartek, 18 października 2012 r. – Kino Pionier, al. Wojska Polskiego 2:
18.00 – „Die Degenhardts”, reż. Werner Klinger.

Czwartek, 18 października 2012 r. – Kino Szczecińskiego Inkubatora Kultury, al. Wojska Polskiego 90:
20.00 – „Jud Süß” („Żyd Süss”), reż. Veit Harlan.

Piątek, 19 października 2012 r. – Studio S1 Polskiego Radia Szczecin, wejście od ul. Niedziałkowskiego:
17.00 – „Olimpiada” cz. I, reż. Leni Riefenstahl.

Sobota, 20 października 2012 r. – Studio S1 Polskiego Radia Szczecin, wejście od ul. Niedziałkowskiego:
16.00 – „Triumf Woli”, reż. Leni Riefenstahl.

WSTĘP NA WSZYSTKIE WYDARZENIA JEST BEZPŁATNY!
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów INTERREG IV A Euroregionu Pomerania)

Event: 17.10.2012 - 09:30 - 20.10.2012 - 18:00
Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.hist.us.szn.pl/index.php?option=com_content&task=...
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.10.2012