NOWA AMERIKA otwiera UNIWERSYTÄT

Pojęcie NOWA AMERIKA w znaczeniu przestrzeni odnosi się do całego polskoniemieckiego
pogranicza od Świnoujścia do Żytawy. Nazwę wymyślił Fryderyk Wielki, który w XVIII w. nakazał osuszyć rozlewiska Warty koło Kostrzynia, osadził tam kolonizatorów, a cały ten teren nazwał „Neu Amerika”. Stolicą Nowej Ameriki jest Słubfurt.
NOWA AMERIKA to także sieć współpracy obywatelskiej, której celem jest wspólna praca na rzecz rozwoju polsko‐niemieckiego regionu przygranicznego. Rezultatem tej współpracy jest UNIWERSYTÄT NOWEJ AMERIKI. Jest on zorientowanym na praktykę laboratorium i służy rozwojowi Nowej Ameriki w dziedzinie edukacji, nauki i sztuki w oparciu o społeczną strukturę organizacyjna. We współpracy z Fundacją Collegium Polonicum powstaje w ramach UNIWERSYTÄTU NOWEJ AMERIKI na terenie Collegium Polonicum kolekcja sztuki. Kolekcja prezentować będzie prace artystów, którzy w swej twórczości przekraczają granice, które istnieją niestety także w sztuce. Ponadto w kolekcji znajdą się dzieła artystów, którzy badali nowe możliwości międzyludzkiej komunikacji, a tym samym wzmacniali naszą świadomość i poczucie solidarności. Pierwszym dziełem prezentowanym w ramach kolekcji będzie instalacja Rolanda Schefferskiego p.t.: „Financial Times“.
Nowoamerykanie spotkają się w najbliższy weekend z okazji II Kongresu Nowej Ameriki, podczas którego omawiane będą kolejne projekty i pomysły.
Otwarcie UNIWERSYTÄTU NOWEJ AMERIKI nastąpi w piątek, 09.11.2012 r. w Małej Auli Collegium Polonicum w Słubicach. W programie pierwsze wykłady, inauguracja kolekcji sztuki oraz bufet.
Impreza ma charakter publiczny, a wstęp jest wolny.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa.

Projekt NOEWA AMERIKA jest wspierany finansowo przez Federalną Fundację Kultury.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.11.2012