Rodem spod Sulęcina. Dziś zarządza aktami Stasi we Frankfurcie nad Odrą

Rüdiger Sielaff, Krzysztof Wojciechowski (fot. Roland Semik)

W miniony poniedziałek 10 grudnia 2012 r. w bibliotece miejskiej Frankfurtu nad Odrą odbyło się kolejne spotkanie autorskie stowarzyszenia „My Life - historia opowiedziana”. Tym razem gościem opowiadającym o swoim życiu był Rüdiger Sielaff, kierownik placówki ds. akt Stasi we Frankfurcie nad Odrą.

Sielaff urodził się w 1958 r. w Stendal i wraz z dwójką braci wzrastał w rodzinie nauczycielskiej pod Travemünde w historycznym regionie Stara Marchia (Altmark).

Rodzina jego ojca pochodziła z Drogomina (Heinersdorf) między Ośnem i Sulęcinem, wówczas w powiecie zachodniotorzymskim (Kreis Weststernberg). Wszyscy musieli jednak opuścić te ziemie na początku 1945 r. z powodu zbliżającego się frontu sowieckiego.

Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury Sielaff otrzymał zakaz studiowania w NRD. Z tego też powodu podjął i pomyślnie ukończył wykształcenie pielęgniarskie, po czym pracował w szpitalu okręgowym w Magdeburgu. Po wyjeździe z NRD studiował w Duisburgu, a po zjednoczeniu Niemiec – na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie.

Jako dyplomowany absolwent pedagogiki opiekuńczej do 2001 r. pracował jako nauczyciel szkoły zawodowej i dyrektor szkół medycznych w Bochum oraz Essen. Od 2002 r. jest kierownikiem placówki zamiejscowej we Frankfurcie nad Odrą Urzędu ds. opracowywania akt b. Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego NRD (BStU).

Stowarzyszenie „My Life – historia opowiedziana” to organizacja pozarządowa kierowana przez dyrektora administracyjnego Collegium Polonicum w Słubicach dr. Krzysztofa Wojciechowskiego przy ścisłej współpracy z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Członkowie „My Life” badają tożsamość regionalną na pograniczu polsko-niemieckim, organizują spotkania autorskie z interesującymi ludźmi a spisane przez siebie biografie gromadzą w tzw. Archiwum Losów Ludzkich.

Następnym gościem stowarzyszenia „My Life – historia opowiedziana” będzie Wolfgang Flieder z kabaretu „Die Oderhähne e.V.” we Frankfurcie nad Odrą.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 12.12.2012