Policja ustali jak doszło do pobicia Jażdżewskiego przez nacjonalistów

Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny liberalnego magazynu "Liberté!", zakłócił wiec otwierający marsz Ruchu Narodowego "Idzie antykomuna". Przechadzał się między nacjonalistami zgromadzonymi przy ul. Piotrkowskiej (przyjechało ich około 700 z całej Polski), trzymając karton z napisem: "16 XII 1922: Zachęta - pamiętamy". Demonstracja odbyła się w przeddzień 90. rocznicy zamordowania Gabriela Narutowicza w warszawskiej Zachęcie.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,13074786,Policja_ustali_jak_doszl...
Veröffentlichung/ data publikacji: 19.12.2012