45 organizacji apeluje do mediów: Nie zapraszajcie ludzi nawołujących do przemocy

"Z dużym niepokojem obserwujemy, że znacząca część polskich mediów informuje o nacjonalistycznej i ksenofobicznej przemocy w sposób sensacyjny lub bagatelizujący. Tymczasem obie praktyki stanowią przykład nieodpowiedzialności. Każda z nich prowadzi do ignorowania istniejącego problemu" - pisze w apelu do mediów Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, której misją jest budowa otwartego społeczeństwa.
Apel zatytułowany "Po 11 listopada: jesteście odpowiedzialni za Polskę" podpisały 44 inne organizacje. Wśród nich: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu Fundacja dla Wolności, Kampania przeciw Homofobii, fundacja Feminoteka czy Stowarzyszenie Romów w Polsce. W czwartek pismo trafiło do Rady Etyki Mediów. Dostał je także Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,14953294,45_organizacji_apeluje_d...
Veröffentlichung/ data publikacji: 14.11.2013