Turystyka wiejska jako czynnik rozwoju gospodarczego regionu przygranicznego

W dniu 10 grudnia 2013 w miejscowości Wandlitz odbędzie się polsko-niemieckie Forum Przedsiębiorców pn. Turystyka na obszarach wiejskich - możliwości transgranicznego usieciowienia regionalnych ofert turystycznych.

Bez wątpienia Euroregion POMERANIA wyróżnia się rozległymi i malowniczymi krajobrazami po obu stronach Odry. To, że lokalne obszary wiejskie mają wielki potencjał turystyczny, od dawna już wiadomo.

Natomiast jak ten potencjał można wykorzystać pod kątem transgranicznym i gdzie istnieją pierwsze punkty zaczepienia do dalszej współpracy, o tym będzie mowa na forum. Czy istnieje zainteresowanie nieskażoną przyrodą, może regionalnymi specjałami kulinarnymi albo też aktywnym wypoczynkiem wśród natury - zaproszeni prelegenci zaprezentują aktualne trendy turystyki wiejskiej.

Przedstawione zostaną również wybrane przykłady usieciowienia polskich i niemieckich ofert turystycznych. Poza tym poruszony zostanie temat coraz mocniej zyskujący na znaczeniu, związany z przyjaznym oddziaływaniem turystyki na środowisko naturalne i zrównoważony rozwój przy tworzeniu ofert turystycznych.

Na zakończenie uczestnicy konferencji zwiedzą nowo otwarty we wrześniu br. ośrodek »Barnim Panorama” w Wandlitz poświęcony dziejom rolnictwa regionalnego.

Polsko-Niemieckie Forum Przedsiębiorców organizowane jest przez Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA we współpracy z WITO Barnim GmbH.

Kontakt:
Centrum Usługowo - Doradcze Euroregionu POMERANIA
Berliner Straße 52 e
DE 16303 Schwedt/Oder
tel. 0049 3332 538925
faks: +49 3332 53 89 29
sbc.barnim.uckermark@pomerania.net

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.pomerania.net
Veröffentlichung/ data publikacji: 21.11.2013