Stadion w Słubicach wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego

Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dr Barbary Bielinis-Kopeć z dnia 16 czerwca 2014 r. stadion w Słubicach, dawniej kompleks Stadionu Wschodniomarchijskiego we Frankfurcie nad Odrą, został wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego pod numerem rejestru L-654/A.

Zakresem ochrony mają zostać objęte: płyta główna wraz z trybunami, basen z dolną częścią dawnej wieży skoków, budynek arkadowy w stylu premodernistycznym z zapleczem administracyjnym, boiska ziemne wraz ze stawem i elementami zieleni projektu wiesbadeńskiego architekta zieleni Wilhelma Hirscha (1887-1957) oraz założenie przestrzenne według projektu architekta miejskiego Otto Morgenschweisa (1869-1944).

Rozstrzygnięcie to podniesie rangę całego miejsca, pomoże w kontynuowaniu dotychczasowej działalności bez uszczerbku dla lokalnego dziedzictwa materialnego, otwiera nowe możliwości promocji i umożliwia starania o dofinansowanie prac projektowych, remontowych i konserwatorskich z budżetu gminy, powiatu, województwa, euroregionu, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy z funduszy unijnych w nowej perspektywie 2014-2020.

Tym samym stadion w Słubicach będzie czwartym miejscem na terenie miasta Słubice, które trafi do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Wcześniej stało się tak z fasadą budynku szkolnego przy ul. Wojska Polskiego 1 (2000), fasadą dawnego kina „Piast” przy ul. Jedności Robotniczej 9-10 (2009) oraz z cmentarzem żydowskim przy ul. Transportowej (2013).

Historia postępowania

Postępowanie administracyjne o wpis do rejestru zabytków województwa lubuskiego zostało wszczęte z urzędu na podstawie postanowienia LWKZ z dnia 25 czerwca 2013 r.

9 lipca 2013 r. odbyły się oględziny z udziałem zainteresowanych osób oraz prof. Jakuba Lewickiego – profesora nadzwyczajnego UKSW (kierownika Katedry Konserwacji Zabytków w Instytucie Historii Sztuki), przewodniczącego Komisji Stypendialnej MKiDN, wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków przy Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków w kadencji 2012-2016, wreszcie członka Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

W oficjalnej opinii wydanej w listopadzie 2013 r. prof. Jakub Lewicki zalecił szerszą ochronę prawną całego historycznego założenia przestrzennego dawnego kompleksu Stadionu Wschodniomarchijskiego (całość opinii dostępna w folderze: https://picasaweb.google.com/107728727200281141647/20131015OpiniaProfJak...).

Podczas debaty w Urzędzie Miejskim w Słubicach na początku grudnia 2013 r. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków rozwiała także wcześniejsze wątpliwości niektórych lokalnych środowisk, jakoby wpis do rejestru zabytków uniemożliwiałby rozwój i inwestycje na wspomnianym terenie, sprostowała niektóre stereotypy na temat ochrony zabytków oraz wyraźnie stwierdziła, że o zakresie przyszłego wpisu zadecydują wyłącznie argumenty merytoryczne.

Podziękowanie

Jako społeczny opiekun zabytków pragnę podziękować za dotychczasowe wsparcie wielu osobom i organizacjom, które przyczyniły się do tego sukcesu, m.in. Katedrze Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kultury Europejskiego Uniwersytetu Viadrina, Fundacji Dobro Kultury w Słubicach, studentowi architektury PWr i doktorantowi UWr inż. arch. Adrianowi Mermerowi, architekt Natalii Marciniewskiej, Towarzystwu Historycznemu we Frankfurcie nad Odrą, Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody w Poznaniu, Kołu Regionalistów w Rzepinie oraz serwisowi internetowemu Stadiony.net.

Pozostałymi organizacjami, które warto przytoczyć w kontekście poniedziałkowej decyzji, są m.in.: Fundacja Dla Dziedzictwa w Opolu, Fundacja Zabytkom na Ratunek „Nazaret” w Ostrzeszowie, Lubuskie Stowarzyszenie Historyczne „Lubusz” w Żarach, Polska Sekcja DoCoMoMo – Stowarzyszenie Dokumentacji i Konserwacji Architektury Modernizmu na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp. Stowarzyszenie Animatorów Nauki, Kultury i Sztuki „Dziedzictwo” w Żyrardowie, Stowarzyszenie Handlowców Targowisk Miejskich Odra w Słubicach, Stowarzyszenie Lubuski Krajobraz Kulturowy w Zielonej Górze - dr inż. Monika Drozdek, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział Lubuski - Alina Jaszewska, Towarzystwo na rzeczy Ochrony Przyrody w Krakowie, Towarzystwo Ochrony Przyrody i Krajobrazu TOPiK w Zgorzelcu.

Jednak szczególne podziękowania należą się specjalistom tematu z Polski i Niemiec - ludziom nauki z zakresu architektury, historii, historii sztuki i konserwacji zabytków, takim jak (alfabetycznie):
prof. dr hab. Zdzisław Adach, dr inż. arch. Dorota Balińska, prof. dr. hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, Prof. Dr. habil. Dr.-Ing. Holger Behm, Prof. Dr. Andreas Beyer, prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Brzezowski, Dr.-Ing. Sylvia Butenschön, dr inż. arch. Jacek Czubiński, mgr inż. arch. Jerzy Elżanowski, prof. dr hab. inż. Marzanna Jagiełło-Kołaczyk, Prof. Ulrich Knefelkamp, Prof. Dr. Hiltrud Kier, prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Kirschke, prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz, mgr inż. arch. Joanna Lorenc-Günther, dr hab. inż. arch. Bogna Ludwig, Prof. Dr.-Ing. Rudolf Lückmann, Prof. Dr. Hans-Rudolf Meier, PD Dr. Monika Melters, Robert Piotrowski, Prof. Dr. Wolfgang Schenkluhn, Dr. Thomas Schmidt, prof. dr hab. Anna Sieradzka, Prof. Dr.-Ing. Jürg Sulzer, ks. prof. dr hab. Ryszard Szmydki, Prof. Günther Vogt, ks. prof. dr hab. Andrzej Witko i prof. dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.powiatslubicki.pl/index.php?id=18&tx_ttnews%5Btt_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.06.2014