Walne zgromadzenie członków My Life. Nowy regulamin dla Archiwum Ludzkich Losów

My Life 05.12.2014. Fot. Adam Czerneńko

W czwartek 11 czerwca 2015 r. o godz. 17:00 w Collegium Polonicum w Słubicach, pokój 102 odbędzie się walne zgromadzenie członków stowarzyszenia My Life.

W ubiegłym tygodniu odbyło się organizowane przez Stowarzyszenie jubileuszowe 50. spotkanie z opowieścią autobiograficzną w Bibliotece Miejskiej i Regionalnej we Frankfurcie nad Odrą, a honorowe członkostwo My Life przyjął dyrektor tej placówki dr Dirk Wissen.

Tematem wiodącym najbliższego spotkania będzie przyjęcie dwujęzycznego polsko-niemieckiego regulaminu dla Archiwum Ludzkich Losów na parterze biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach. W zbiorach Stowarzyszenia mieści się już ponad 1000 biografii, a to wymusza nowe rozwiązania i nowe regulacje prawne.

Przy okazji Zarząd złoży sprawozdanie z działalności w ostatnich 6 miesiącach, przedstawi majową broszurę na temat comiesięcznych spotkań biograficznych i opowie o najbliższych planach co do wystawy objazdowej na temat życia katolików w NRD, bo nadchodzące terminy zarezerwowane są już do wiosny 2016 r. W najbliższych miesiącach wystawa zagości w Neuzelle, Görlitz, Stralsundzie, Frankfurcie nad Odrą, Cottbus, Paderborn, a podczas jubileuszowego 100. Niemieckiego Dnia Katolików - w Nowym Ratuszu w Lipsku.

11 czerwca przewidywany jest następujący porządek obrad:
1. Powitanie
2. Zatwierdzenie porządku obrad (wszelkie uwagi i propozycje są mile widziane)
3. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego walnego zgromadzenia członków 05.12.2014
4. Sprawozdanie zarządu z działalności w ostatnim półroczu
5. Uchwała o zmianie statutu Stowarzyszenia (§2 ust. 1 zd. 2)
6. Uchwała o przyjęciu regulaminu dla Archiwum Ludzkich Losów
7. Plany działalności w II półroczu 2015
8. Inne, ustalenie terminu następnego walnego zgromadzenia członków

Wstęp wolny, także dla osób spoza Stowarzyszenia!

Więcej o stowarzyszeniu My Life na oficjalnej stronie internetowej http://www.mylife-online.eu/ oraz na profilu https://www.facebook.com/MyLifeeV.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 25.05.2015