Stowarzyszenie My Life z nowymi członkiniami i regulaminem Archiwum Ludzkich Losów

My Life 05.12.2014. Fot. Adam Czerneńko

W czwartek 11 czerwca o godz. 17 w budynku Collegium Polonicum w Słubicach odbyło się walne zgromadzenie członków My Life. Tematem wiodącym były zmiany w statucie Stowarzyszenia oraz przyjęcie dwujęzycznego polsko-niemieckiego regulaminu dla Archiwum Ludzkich Losów, prowadzonego na parterze biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach i gromadzącego już ponad tysiąc biografii ludzi pogranicza.

Inicjatorem przyjęcia regulaminu był wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Roland Semik, który przygotował stosowny projekt do dalszych konsultacji oraz zdał sprawozdanie z działalności Zarządu po ostatnim półroczu. Dwujęzyczny formularz wniosku o dostęp do zasobów Archiwum zostanie przyjęty na zebraniu Zarządu w dniu 23 czerwca. Część przyjętych zmian w statucie Stowarzyszenia zaproponował Urząd Skarbowy (Finanzamt) we Frankfurcie nad Odrą.

Przy okazji w poczet członków przyjęte zostały dwie nowe osoby, które współpracują z My Life już od wielu miesięcy. Chodzi o Jenny Teichmann oraz Karolinę Stanek. Jenny Teichmann, wówczas jeszcze Dittberner, była główną redaktorką polsko-niemieckiej publikacji z okazji 10 lat istnienia Stowarzyszenia (2014), zainicjowała stworzenie nowej, bardziej nowoczesnej strony internetowej My Life (2015) oraz prowadzi seminarium o opowieści biograficznej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina. Karolina Stanek jest koordynatorką wieczorków z opowieścią biograficzną w bibliotece miejskiej w Słubicach (od 2014), jak i pomagała przy wielu innych projektach, m.in. przy organizacji jubileuszowego 50. spotkania z opowieścią biograficzną w bibliotece miejskiej we Frankfurcie nad Odrą (2015). 

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 22.06.2015