Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna"

prof. Urszula Kryger i Agata Porczak, fot. Andreas Porsche.JPG
dr Maria Behrendt - Akademia Sztuki w Szczecinie, fot. Andreas Porsche.JPG
dr Konstanze Musketa - Stiftung Händel-Haus Halle, fot. Andreas Porsche.JPG
mgr Karolina Stańczyk, prof. Urszula Kryger, fot. Andreas Porsche.JPG
mgr Karolina Stańczyk, dr Sylwia Burnicka-Kalischewska, fot. Andreas Porsche.JPG
Andreas Porsche - Międzynarodowe Towarzystwo Carla Loewego w Löbejün, fot. Sylwia Burnicka - Kalischewska.JPG
mgr Krzysztof Figiel, Alexander Kalischewski, mgr Karolina Stańczyk, fot. Andreas Porsche.JPG
mgr Krzysztof Figiel, dr hab. Ewa Filipowicz - Kosińska, fot. Andreas Porsche.JPG
prof. Ulrich Messthaler, dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. Urszula Kryger, Alexander Kalischewski, fot. Andreas Porsche.JPG
prof. Ulrich Messthaler, Aneta Czaplińska, fot. Andreas Porsche.JPG
prof. Kamil Kuskowski - Akademia Sztuki w Szczecinie, prof.  Wojciech Drożdż - Uniwersytet Szczeciński, fot. Andreas Porsche.JPG
prof. Ulrich Messthaler, dr hab. Ewa Filipowicz-Kosińska, prof. Urszula Kryger, dr Sylwia Burnicka - Kalischewska, fot. Andreas Porsche.JPG
A. Kuźma, K. Stańczyk, A. Kozioł, M. Gryń, J. Wojtowicz, A. Porczak, J. Wudarczyk, A. Wojtachnia, W. Wojciechowska, K. Jskulska, K. Kuźma, J. Jabłonowska, A. Czaplińska,fot. Andreas Porsche.JPG
prof. Walter Werbeck - Uniwersytet w Greifswaldzie, fot. Andreas Porsche.JPG
prof. Ulrich Messthaler, fot. Andreas Porsche.JPG
Ekkehard Ochs - Uniwersytet w Greifswaldzie, fot. Andreas Porsche.JPG
prof. Dariusz Dyczewski - Dziekan WEM Akademii Sztuki w Szczecinie, fot. Andreas Porsche.JPG

W piątek 13 listopada 2015 roku w Pałacu pod Globusem w Szczecinie zakończyła się wspaniałym koncertem wykładowców śpiewu solowego dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szczeciński kompozytor Carl Loewe i jego liryka wokalna” zorganizowana przez Szczecińską Akademię Sztuki. Konferencja składała się z wykładów o życiu Carla Loewego i oddziaływaniu jego twórczości (dr Maria Behrendt – Akademia Sztuki w Szczecinie), o jego twórczości wokalnej do słów Mickiewicza (ballady polskie - prof. Urszula Kryger z Akademii Muzycznej w Łodzi), o utworach do słów Chamisso (cykl „Frauenliebe” op. 62 – dr hab. Ewa Filipowicz – Kosińska - Akademia Sztuki w Szczecinie), ds. Rückerta (dwa cykle op. 60 - dr Sylwia Burnicka – Kalischewska - Akademia Sztuki w Szczecinie), ds. Raupacha (fantazja dramatyczna „Das Märchen im Traum / Baśń we śnie lub: Die Reise nach Rom / Podróż do Rzymu” – dr Konstanze Musketa – Stiftung Händelhaus Halle), o jego twórczości oratoryjnej (prof. Walter Werbeck – Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie), o naukowych pracach greifswaldzkich poświęconych Loewemu po 1934 roku (Ekkehard Ochs - Uniwersytet Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie), o interpretacyjnych intencjach Loewego i intencjach wykonawców jego pieśni (prof. Ulrich Messthaler – Akademia Muzyki Dawnej w Bazylei), o pielęgnacji spuścizny Carla Loewego (Andreas Porsche – Międzynarodowe Towarzystwo Carla Loewego w Löbejün), a także o możliwościach wykorzystania marki Carla Loewego w kontekście miasta, regionu i kraju (prof. Wojciech Drożdż – Uniwersytet Szczeciński oraz prof. Kamil Kuskowski – Akademia Sztuki w Szczecinie). Ta wykładowa część odbywała się od rana do wczesnego przedpołudnia. Drugim elementem konferencji obejmującym każdorazowo środkową część dnia były kursy mistrzowskie dla studentów wokalistyki AS prowadzone przez prof. Urszulę Kryger z Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz prof. Ulricha Messthalera z Akademii Muzyki Dawnej Schola Cantorum Basiliensis w Bazylei w Szwajcarii. Każdy dzień wieńczyły cudowne koncerty pieśni i ballad Carla Loewego. W czwartek 12 listopada był to koncert studentów wokalistyki Akademii Sztuki w Szczecinie (Aneta Czaplińska, Marika Gryń, Alena Khomich, Anna Kozioł, Kamila Kuźma, Julita Jabłonowska, Katarzyna Jaskulska, Agata Porczak, Wanda Wojciechowska, Aleksandra Wojtachnia, Joanna Wojtowicz, Julita Wudarczyk), a w piątek 13 listopada 2015 – koncert wykładowców Akademii Muzycznej w Łodzi (prof. Urszula Kryger), Akademii Muzyki Dawnej w Bazylei (prof. Ulrich Messthaler) i Akademii Sztuki w Szczecinie (dr hab. Ewa Filipowicz – Kosińska i dr Sylwia Burnicka – Kalischewska). Podczas koncertów i kursów wokalnych przy fortepianie zasiedli mgr Agnieszka Kuźma, mgr Karolina Stańczyk i mgr Krzysztof Figiel. Wszyscy wykładowcy, którzy zachwycali słuchaczy swoimi urzekającymi interpretacjami pieśni i ballad Carla Loewego w piątkowym koncercie wygłaszali wcześniej wykłady dotyczące specyfiki wykonawczej i trudności interpretacyjnych w wybranych pieśniach Loewego. Dwudniowe spotkanie naukowe pod znakiem Loewego cieszyło się dużym zainteresowaniem środowisk skupiających życie muzyczne i naukowe w Szczecinie. Wspaniała koncertowa publiczność nagradzała gorącymi brawami studentów wokalistyki w czwartek, a w piątek, w trakcie koncertu wykładowców można było wielokrotnie usłyszeć spontaniczne „bravo”. Po ostatnim utworze, kiedy wszyscy bohaterowie wieczoru ponownie pojawili się na scenie, goście natychmiast poderwali się z miejsc i serdecznie na stojąco oklaskiwali artystów.
Organizatorzy składają gorące podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia tej imprezy, a szczególnie Wydziałowi Kultury Miasta Szczecin, ze środków którego dofinansowano wydarzenie oraz Wydziałowi Edukacji Muzycznej Akademii Sztuki w Szczecinie z Dziekanem WEM prof. Dariuszem Dyczewskim i Prodziekan dr Barbarą Halec.

Fot. Andreas Porsche

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.akademiasztuki.eu
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.11.2015