Stephan Felsberg kierownikiem marketingu turystycznego we Frankfurcie nad Odrą. Jego priorytetem współpraca ze Słubicami

Stephan Felslberg (pierwszy z lewej) podczas prezentacji monografii cmentarza zydowskiego w Slubicach (fot. Roland Semik).jpg

W marcu 2017 r. we Frankfurcie nad Odrą doszło do zmiany na stanowisku kierownika marketingu miejskiego, kulturowego i turystycznego, którym został Stephan Felsberg. Jak sam twierdzi, jego nowa misja będzie sfokusowana na transgraniczność, współpracę ze Słubicami i wspólny marketing turystyczny dla dwumiasta Frankfurt nad Odrą – Słubice.

Stephan Felsberg pochodzi z Berlina. Absolwent Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą; studiował kulturoznawstwo i historię we Frankfurcie nad Odrą, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, zajmując się badaniami o kulturze pamięci i polityce historycznej w Polsce i Republice Czeskiej.
W latach 2005-2015 był członkiem zarządu Instytutu Historii Stosowanej, a w latach 2009-2013 sprawował funkcję dyrektora zarządzającego Instytutu w jego obu siedzibach – we Frankfurcie nad Odrą i Berlinie.
W pracy dla Instytutu Historii Stosowanej interesuje go przede wszystkim wymiana na temat obchodzenia się z narracjami historycznymi w dialogu interkulturowym Europy Środkowo-Wschodniej. Stowarzyszenie w tym czasie skupiło wokół siebie wielu studentów i absolwentów Viadriny, pasjonatów historii z obu stron Odry, wśród których jest także wielu Polaków.
Przykłady jego aktywności to m.in. inicjatywa wpisania budynku dawnego kina „Piast” w Słubicach do rejestru zabytków województwa lubuskiego (2008), poparcie dla projektu „Ścieżki edukacyjnej po historycznych miejscach Słubic” (2010), nieoceniona pomoc w wydaniu dwujęzycznej monografii cmentarza żydowskiego w Słubicach „Makom tow – dobre miejsce” autorstwa Eckarda Reißa (2012), czy Festiwal Kina Utraconego „NO PIAST” w Słubicach (2013).
W ostatnich latach pracował w firmie „Die Kulturingenieure”, zajmującej się produkcją klipów wideo i komiksów o tematyce historycznej.
Jak sam twierdzi, do nowego wyzwania zawodowego, czyli pracy jako kierownika marketingu miejskiego, kulturowego i turystycznego przekonał go jej polsko-niemiecki charakter, a także możliwość współorganizowania wydarzeń dwumiasta w Forum Kleista, Hali Koncertowej, halach targowych czy na wspólnych festiwalach pod wspólną marką Frankfurt nad Odrą-Słubice.
Oba miasta prowadzą już wspólną Polsko-Niemiecką Informację Turystyczną i są członkami wspierającymi Towarzystwa Turystycznego we Frankfurcie nad Odrą.
Oprócz ojczystego języka niemieckiego Felsberg biegle zna języki polski, czeski i angielski.

Roland Semik
Społeczny opiekun zabytków powiatu słubickiego
Członek Towarzystwa Historycznego we Frankfurcie nad Odrą

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 20.03.2017