Niesiołowski, więzień komuny

Język protokołów ze śledztwa to odrębna sprawa. Część mediów lubuje się w cytowaniu takich na przykład fragmentów: "Celowo zatajałem pewne fakty, ażeby uchronić niektóre osoby od odpowiedzialności karnej. Dziś całkowicie zrozumiałem swoje niewłaściwe stanowisko w tej kwestii i dlatego pragnę, tak jak i w innych sprawach, mówić tylko szczerą prawdę".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,88975,6031381,Niesiolowski__wiezien_kom...
Veröffentlichung/ data publikacji: 05.12.2008