Kiedy mosty w Siekierkach przestaną dzielić?

Czy dwa mosty kolejowe w Siekierkach mają szansę otworzyć nowy atrakcyjny szlak turystyczny przez Odrę, czy też będą bezużyteczną masą złomu? Na to niełatwe pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy polsko-niemieckiego spotkania, zorganizowanego w czwartek w Cedyni przez burmistrza Adama Zarzyckiego. Temat nie nowy i nie pierwsze spotkanie, bo już parę lat temu pojawiła się wizja wykorzystania dawnej linii kolejowej z Godkowa w gminie Chojna do Berlina. Po naszej stronie jest most przez rozlewiska, potem szeroka na ok. 100 m wyspa i dalej kolejny most graniczny przez Odrę. Sprawę mocno drążyli burmistrzowie: Cedyni - Adam Zarzycki i Morynia - Jan Maranda, widząc szansę ożywienia turystyki na swoich terenach. Po drugiej stronie Odry też było duże zainteresowanie, a właściwie to tam się zrodziła koncepcja uruchomienia transgranicznego szlaku turystycznego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazeta.chojna.com.pl/gazeta.php?numer=09-09&temat...
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.03.2009