Ustawa o fundacji ds. wysiedleń bez zmian

Rząd Niemiec nie zamierza nowelizować ustawy powołującej fundację "Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie", pomimo że Związek Wypędzonych (BdV) zrezygnował z delegowania jednego przedstawiciela do jej władz - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu Thomas Steg.

W związku z decyzją o tymczasowym wycofaniu kandydatury Eriki Steinbach oraz nieobsadzeniu jednego z trzech przysługujących BdV miejsc w radzie przyszłej fundacji, będzie ona liczyć 12 zamiast 13 członków. Według Stega ograniczony skład rady nie wpłynie na jej zdolność do działania i podejmowania decyzji.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80277,6360104,Ustaw...
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.03.2009