Moryń gminą cysterską

Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich przyjęło Gminę Moryń w poczet swych członków. Tym samym przystąpiła ona do realizacji projektu „Zintegrowany szlak cysterski szansą na rozwój lokalnych społeczności” i „Szlakiem budowli cysterskich”.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.kurier.szczecin.pl/Art.aspx?a=19966
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.04.2009