Odważna kobieta

Już po raz trzeci w Chojnie można oglądać wystawę fotogramów Irmeli Mensah-Schramm z Berlina - 64-letniej emerytowanej pedagog, która od 23 lat zajmuje się usuwaniem ze ścian różnych miast w Niemczech (czasem i w Polsce) symboli i napisów rasistowskich, antysemickich i ksenofobicznych. Przed usunięciem autorka fotografuje je i tak powstało ponad 300 wystaw pt. „Nienawiść niszczy”. Za swą działalność otrzymała prestiżowe nagrody i odznaczenia. Popularny w Niemczech piosenkarz Gerhard Schöne napisał o niej song pt. „Odważna kobieta”.

Otwarcie kolejnej chojeńskiej ekspozycji nastąpiło w galerii Centrum Kultury 4 września i nawiązywało do obchodzonej trzy dni wcześniej 70. rocznicy napaści Niemiec na Polskę. Oprócz fotogramów oglądać można wydania lokalnej gazety niemieckiej „Angermünder Zeitung” z pierwszych dni września 1939 r. Dokumenty te udostępniła dyrektor Muzeum Miejskiego ze Schwedt Anke Grodon. W wernisażu uczestniczyła też Marianne Wündrich-Brosien - inicjatorka i jurorka Pokojowej Nagrody Filmowej na słynnym festiwalu w Berlinie (w tym roku otrzymał ją amerykański dramat „The Messenger”, w którym grają Woody Harrelson i Samantha Morton).
Organizatorem wystawy jest niemiecko-polskie stowarzyszenie „PoDeSt” ze Schwedt pod przewodnictwem Franka Bürgera. „PoDeSt” był też w dniach 21-24 sierpnia organizatorem podróży do obozu w Oświęcimiu i krakowskiego getta z udziałem młodzieży ze Schwedt i z gminy Chojna, a także I. Mensah-Schramm.

W otwarciu wystawy uczestniczyli ponadto m.in.: pełnomocnik miasta Schwedt ds. cudzoziemców Ibrahimo Alberto, burmistrz Chojny Adam Fedorowicz, przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kowalczyk, przewodniczący Chojeńsko-Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy Gerard Lemke. Ekspozycję można oglądać do końca września w galerii CK.
(tekst i fot. rr)

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 08.09.2009