Jest stowarzyszenie!

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" w Chojnie jest już faktem! Zebranie członków założycieli odbyło się 10 września. Prezesem został historyk Paweł Migdalski - związany z naszym terenem rodzinnie i zawodowo doktorant Uniwersytetu Szczecińskiego. W skład zarządu weszli ponadto: I wiceprezes - Marek Bednarz (nauczyciel ZSP w Chojnie), II wiceprezes - Marian Anklewicz (gryfiński regionalista, autor książek i przewodników), sekretarz - Eugenia Hajduk (nauczycielka z Chojny), skarbnik - Krystyna Leddin (miejscowa bibliotekarka). Wśród członków, podobnie jak w zarządzie, są osoby nie tylko z Chojny, ale także np. z Cedyni, Gryfina, Mieszkowic, Morynia, Widuchowej, gdyż założeniem nowej organizacji jest działalność na rzecz regionu, a nie tylko konkretnych miejscowości. Wśród najpilniejszych celów stowarzyszenia wymieniono wydawanie "Rocznika Chojeńskiego" (ukazanie się pierwszego, niemal gotowego już numeru, opóźnia się z powodów finansowych), ożywienie życia kulturalnego regionu, działania w kierunku powołania w Chojnie muzeum regionalnego.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=09-37&temat=1
Veröffentlichung/ data publikacji: 15.09.2009