Komitet Obywatelski Mediów Publicznych

1. Doświadczenie pokazuje, że klasa polityczna nie jest w stanie uregulować sytuacji mediów publicznych w Polsce tak by mogły one służyć społeczeństwu. Uznajemy więc, że odpowiedzialność za ich urządzenie i funkcjonowanie powinny przejąć środowiska społeczne nie biorące udziału w walce politycznej, a zwłaszcza ludzie kultury, sztuki , nauki i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.
...

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polityka.pl/komitet-obywatelski-mediow-publicznyc...
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.09.2009