Uroczystości w Berlinie, "zabrakło Solidarności"

Trzej architekci zjednoczenia Niemiec: byli przywódcy ZSRR, USA i Niemiec, Michaił Gorbaczow i George Bush senior oraz Helmut Kohl spotkali się w Berlinie.
...
Po uroczystości Tadeusz Mazowiecki przyznał, że nieco zabrakło mu w jej trakcie słowa "Solidarność".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,385765_Uroczystosci_w_Berlinie__...
Veröffentlichung/ data publikacji: 31.10.2009