Jacek Kuroń, 1934-2004

Zaczynał jako młodzieżowy działacz komunistyczny i wychowawca harcerski (rozliczał się z tym czasem w autobiografii "Wiara i wina. Do i od komunizmu"). W 1964 r. (razem z Karolem Modzelewskim) napisał "List otwarty do członków partii", w którym poddał krytyce - z pozycji marksistowskich i rewizjonistycznych - system komunistyczny. Za rozdanie kilkunastu egzemplarzy "Listu" został aresztowany i skazany na trzy lata więzienia.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,93937,3626057.html
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.08.2008