Prokuratorzy lustracyjni do kasacji

Sąd Apelacyjny w Gdańsku nie uwzględnił odwołania prokuratora IPN i prawomocnie orzekł, że poseł prof. Marian Filar złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. IPN się jednak nie poddaje, klęski uznać nie chce i zapowiada wystąpienie o kasację.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.polityka.pl/kraj/opinie/1501091,1,lustracyjne-lam...
Veröffentlichung/ data publikacji: 28.11.2009