Litwa nad Odrą

Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił.
(Adam Mickiewicz - "Pan Tadeusz")

Tak zaczyna się nasza, polska, nie litewska, narodowa epopeja, a w naszej lokalnej "Gazecie Chojeńskiej" (nr 45 z 10 listopada) Robert Ryss (za Janem Józefem Lipskim) twierdzi, że ojczyzny są dwie... Od przybytku głowa nie boli?
Ojczyzna, naród, patriotyzm... Nie wszyscy uznają istnienie czegoś takiego jak charakter narodowy, ale jednak nie sposób odrzucić zupełnie faktu, że historia, czyli taki, a nie inny los danej grupy etnicznej, na tę grupę wpływa i ostatecznie jakoś ją kształtuje i nadaje jej cechy odróżniające od innych grup. Nasz naród ma w swej zbiorowej pamięci głęboko zakodowaną walkę o niepodległość. Nasza historia toczyła się tak, że nie mogło stać się inaczej. Bez Polaków "walczących" po prostu nie byłoby Polski i dzisiaj być może Polacy byliby mniej lub bardziej zintegrowaną mniejszością narodową w wielu krajach na całym świecie. U nas, w Polsce północno-zachodniej, na ziemi powojennego osadnictwa - tego "Dzikiego Zachodu" - dogmat "Polski walczącej" ma wymiar szczególny.

Niezburzony mur
Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego przeprowadził 17 listopada panel dyskusyjny pt. "Czy 20 lat po upadku muru berlińskiego istnieje mur między Niemcami a Polakami?". Uczestnikami byli: konsul generalny RFN w Gdańsku Joachim Bleicker, konsul honorowy RFN w Szczecinie dr Bartłomiej Sochański, prorektor US prof. Edward Włodarczyk, a dyskusję prowadził prof. Włodzimierz Stępiński. Odpowiedź na pytanie była jednoznaczna: każdy uczestnik panelu przyznał, że taki mur istnieje. Jednocześnie każdy z panów pielęgnował interesującą sprzeczność: z jednej strony przytaczał fakty, które pokazywały, że istnienie tego muru jest irracjonalne, a z drugiej znowu, że historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa istotnie zawiera wydarzenia, które taki mur mogą usprawiedliwiać.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=09-47&temat=6
Veröffentlichung/ data publikacji: 24.11.2009