Chcą dalej współpracować

O aktywnym uczestnictwie w polsko-niemieckich projektach kulturalnych w latach 2010-2011 rozmawiano 25 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach. Udział wzięli: Peter Natusche - dyrektor skansenu w Altranft, Rudolf Schlothauer - burmistrz miasta Proetzel, Franz Ruh - ze stowarzyszenia Country Family Oderberg, dyrektorzy szkół: z Mieszkowic - Iwona Świerczyńska, Zielina - Joanna Flamer i gimnazjum - Ryszard Lejman, nauczyciele odpowiedzialni za wymianę kulturalną oraz członkinie kół gospodyń wiejskich z Zielina, Mieszkowic i Starych Łysogórek. Inicjatorkami spotkania były: dyr. MGOK-u Barbara Nowicka i dyr. COKiS-u w Cedyni Małgorzata Karwan. B. Nowicka przypomniała projekt "Sztuka bez granic", realizowany przez MGOK w 2008 r. Poinformowała, że Euroregion Pomerania nie rozpoczął jeszcze naboru wniosków na małe projekty kulturalne z Interreg IV A. Jako przykład równorzędnej wymiany kulturalnej zaprezentowała ostatni rok współpracy między zespołami Mieszki i Country Family Oderberg.

Uczestnicy spotkania wyrazili chęć współpracy kulturalnej w latach 2010-2011 i dalszego uaktywniania środowiska poprzez m.in.: wspólne przygotowanie festynów, wędrówek, warsztatów wokalnych, tanecznych, teatralnych, rękodzielniczych, kulinarnych, malarskich oraz plenerów i wystaw. Goście z Niemiec mówili o zmniejszeniu się środków na wspólne projekty, ale zadeklarowali kontynuowanie współpracy i uczestnictwo w działaniach po stronie polskiej. W najbliższym czasie przygotowane będzie kalendarium wydarzeń po obu stronach granicy.
(rr)

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=09-48&temat=5
Veröffentlichung/ data publikacji: 01.12.2009