Przegrał proces o język polski

Sąd w Hamburgu uznał, że odmowa polskiemu rodzicowi kontaktu z dzieckiem w języku ojczystym nie jest poważnym naruszeniem jego praw.
ak wynika z dokumentów, Jugendamt tłumaczył swój sprzeciw tym, że „z pedagogicznego punktu widzenia nie leży w interesie dzieci, by w czasie spotkań nadzorowanych używany był język polski”. Nadzorowanie jest w Niemczech zwykłą praktyką w sytuacjach, gdy z dzieckiem spotyka się rozwiedziony rodzic. Urząd podnosił też, że nie dysponuje osobą znającą polski, która mogłaby spotkania nadzorować.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.rp.pl/artykul/28,417045_Przegral_proces__o_jezyk_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.01.2010