Zwykli Polacy patrzą na Żydów, czyli co myślimy o mniejszościach

W ostatnich latach nasze uczucia wobec Żydów stopniowo się ocieplają. Sympatia do nich zaczyna przeważać nad niechęcią.
Polacy, którzy przyznają się do narodowości żydowskiej, to u nas drobny ułamek społeczeństwa, nie więcej niż promil. W świadomości swych współobywateli zajmują jednak wiele miejsca.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,97863,7460350,Zwykli_Polacy_patrza_na_Z...
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.01.2010