27 stycznia 1945. Groza Auschwitz

Lejtnant na czele swoich piechurów dopada stacji, przeskakuje przez tory. Dalej widać strażnicze wieżyczki i mnóstwo gęsto stojących baraków. Sowieccy ludzie łapią w lot - to musi być obóz.
Lejtnant Jurij Ilinski dostrzega przy zaśnieżonej drodze tablicę z napisem "Auschwitz". Dalej widać zabudowania miasta.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,7498078,27_stycznia_1945__Groza_A...
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.01.2010