Służby zapewniają, że Dolnemu Śląskowi nie grozi powódź

W urzędzie wojewódzkim zebrali się starostowie, przedstawiciele wojska, policji i straży pożarnej, pracownicy powiatowych centrów kryzysowych oraz meteorolodzy. Celem spotkania była ocena zagrożenia powodziowego w regionie.

Rafał Jurkowlaniec, wojewoda dolnośląski, zapewniał: - Teoretycznie powodzią zagrożony jest cały kraj, w tym również Dolny Śląsk. I to nie tylko w miejscach, gdzie zwykle dochodzi do podtopień. Na razie jednak nasze rzeki nie przekroczyły stanów alarmowych. Sytuacja jest więc dobra.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,7521961,Sluzby_zape...
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.02.2010