Rura łączy radnych - Gazociąg na sesji sejmiku

Sejmik wojewódzki przyjął wczoraj stanowisko w sprawie Nord Stream, a dokładnie tego odcinka Gazociągu Północnego, który przetnie szlak żeglugowy do Świnoujścia. Radni oczekują zdecydowanych działań rządu.
Sejmik przyjął uchwałę, w której apeluje do polskiego rządu o podjęcie zdecydowanych i intensywnych działań w sprawie Gazociągu Północnego celem ochrony polskich interesów. Radni domagają się, by Niemcy zakopali rurociąg na odcinku, gdzie statki kierują się do portu w Świnoujściu. Chcą, by dostęp statków do naszych portów był nieskrępowany.
Radni uważają też, że decyzja Federalnego Urzędu Żeglugi Morskiej w Hamburgu o pozwoleniu na budowę gazociągu w obecnym kształcie stanowi realne zagrożenie marginalizacji portów położonych u ujścia Odry.
Gośćmi na sesji sejmiku byli kapitanowie Zenon Kozłowski, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Waldemar Jaworowski, radny Rewala. - Jeśli rząd polski zażąda zakopania gazociągu, to musi pamiętać o konsekwencjach ekologicznych, jakie ta decyzja niesie - mówił Jaworowski. - Na dnie Bałtyku znajdują się osady: pierwiastki ciężkie, substancje chemiczne i opad radioaktywny z Czarnobyla - wyliczał Jaworowski.
Naruszenie dna będzie, jego zdaniem, zagrożeniem m.in. dla ryb, a w konsekwencji także dla ludzi. Radny Rewala lansował rozwiązanie, by Niemcy wzięli na siebie całkowitą odpowiedzialność za negatywne skutki zakopania rury. Poprawka ta, zgłoszona przez Małgorzatę Jacynę-Witt z PiS, jednak nie przeszła.
Podczas debaty mnożyły się wątpliwości. - Obawiam się tego rurociągu, dlatego, że do dziś nie widziałem technicznych warunków jego posadowienia - mówił prof. Zygmunt Meyer z SLD.
Autorem projektu uchwały-apelu do rządu był Wojciech Drożdż, członek zarządu województwa. Bartosz Kasznia, radny niezależny, przed głosowaniem zaproponował wniosek o wzmocnieniu stanowiska (zamiast apelu - żądanie). - Nasz głos w tej sprawie powinien być stanowczy i dobitny - mówił Kasznia. - Chcemy zwrócić uwagę rządu na sprawę, a nie wysuwać żądania - komentował Drożdż.
 Po dłuższej naradzie została wprowadzona autopoprawka. Dopisano słowa o zdecydowanych i intensywnych działaniach rządu.

Vollständiger Text/ cały tekst:
Veröffentlichung/ data publikacji: 17.02.2010