Dolina Miłości przed wielką szansą

Rusza drugi, najważniejszy etap rewitalizacji Doliny Miłości w Zatoni Dolnej. Jest to wspólny projekt Chojny i Schwedt. U naszych sąsiadów powstaje koło teatru nad kanałem Europejski Park Hugenotów. Obie inwestycje zostaną w 85 proc. dofinansowane z unijnego funduszu Interreg IVA. Koszt przedsięwzięcia w Zatoni to 1,1 mln euro (w tym 0,9 mln dofinansowania), a w Schwedt 1,7 mln (w tym 1,5 mln dotacji). Nasi sąsiedzi wybudowali już nabrzeże, a teraz głównym celem jest powstanie amfiteatru. Już we wrześniu planowane są tam Dni Brandenburgii.
4 marca w Schwedt zorganizowano konferencję prasową z udziałem burmistrza Jürgena Polzehla, burmistrza Chojny Adama Fedorowicza i przewodniczącego Federacji Zielonych Gaja Jakuba Szumina. Organizacja ta w imieniu gminy realizuje inwestycję w Zatoni. J. Polzehl zaznaczył, że takie projekty muszą mieć charakter transgraniczny, bo inaczej nie byłoby dofinansowania. Wspólnym mianownikiem jest turystyka. Spotykano się 19 razy od 2007 r. aż do akceptacji wniosku w grudniu ub.r. przez Euroregion Pomerania. A. Fedorowicz zaznaczył, że inwestycje w infrastrukturę turystyczną mają pierwszorzędne znaczenie tu, w sercu Europy. Przypomniał, że gmina planuje też generalny remont świetlicy w Zatoni, a w pobliskim Krajniku Górnym w byłej szkole powstaje polsko-niemiecki ośrodek spotkań.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://www.gazetachojenska.pl/gazeta.php?numer=10-10&temat=1
Veröffentlichung/ data publikacji: 09.03.2010