Szczecin nieakademicki

Jednym z problemów Szczecina jest jego oderwanie od naturalnego zaplecza, jakim jest "prowincja", co samo w sobie powinno stanowić przedmiot osobnych rozważań. Drugim - brak synergii pomiędzy miastem a uczelniami wyższymi. Oba te zjawiska są ze sobą połączone i w jakiejś perspektywie jedno wpływa na drugie. Pośród wielu braków i niedostatków ten wydaje mi się jednym z ważniejszych, które należy rozwiązać możliwie szybko i nie odgórnie, administracyjnie, ale w formie jakiejś "umowy społecznej". Wydaje mi się także, że bez skupienia przy urzędzie prezydenta grupy osób, zajmujących się tą sprawą, wciąż będziemy skazani na pełzającą "współpracę".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://szczecin.gazeta.pl/szczecin/1,34939,7813812,Szczecin_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 27.04.2010