Z dziejów Rzepina w latach 1873-1945

Rzepin kryje w sobie ciekawą historię. W niniejszym artykule znaleźć można parę słów o dziejach Rzepina, kiedy to wchodził on w skład powiatu zachodniotorzymskiego (Weststernberger Kreis). Chodzi zatem o okres między 1873 a 1945 r.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://rzepin.net/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt...
Veröffentlichung/ data publikacji: 03.04.2010