Będą polsko-niemieckie zespoły ds. ochrony przeciwpowodziowej

Po sierpniowej powodzi zostaną powołane dwa polsko-niemieckie zespoły; pierwszy ma opracować współpracę hydro- i meteorologiczną, drugi zbadać polsko-niemiecką wymianę informacji podczas powodzi.
Taka decyzja zapadła na poniedziałkowym spotkaniu wojewody dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca z saksońskim ministrem spraw wewnętrznych Markusem Ulbigiem w Zgorzelcu.

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80273,8257670,Beda_...
Veröffentlichung/ data publikacji: 16.07.2010