Nowe domy dla powodzian

Podpłocka gmina Gąbin odkupi od powodzian zniszczone domy. W zamian zaproponuje im działki budowlane na terenach niezalewowych.
Według wstępnych planów program "Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin" miał dotyczyć tylko mieszkańców tej jednej gminy. Do burmistrza stopniowo zgłaszały się kolejne rodziny, głównie młode. Jeszcze przed nadejściem czwartej w tym roku fali wezbraniowej na Wiśle (dotarła pod Płock w tym tygodniu) na liście chętnych były 93 rodziny; a w ciągu kilku ostatnich dni przybyło 11 kolejnych. Zainteresowanie programem zaczęło przekraczać granice gminy. Zgłosiło się kilka rodzin z sąsiedniej, również poszkodowanej przez powódź gminy Słubice. Jadczak zmienił więc nazwę projektu na "Bezpieczny dom - bezpieczna miejscowość".

Vollständiger Text/ cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75248,8361878,Nowe_domy_dla_powodzian.h...
Veröffentlichung/ data publikacji: 11.09.2010