Chojna Königsberg

Historia pewnego entuzjazmu

W ostatnim numerze "GCh" przeczytałam kolejną wypowiedź Radosława Skryckiego na temat idei stworzenia w Chojnie muzeum. Tekst powstał, ponieważ autor czuł się wywołany tekstem Ewy De La Torre ("GCh" nr 12). Robi się z tego teraz mały łańcuszek, gdyż ja z kolei czuję się wywołana tekstem R. Skryckiego, mimo że ani mieszkańcem, ani włodarzem Chojny nie jestem. Nie kryłam, ani na łamach "GCh", ani w wielu rozmowach z działaczami w naszym regionie, swego entuzjazmu dla tej idei.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.04.2009

Jeszcze raz o muzeum w Chojnie

Czując się wywołanym tekstem Ewy De La Torre ("GCh" nr 12), dotyczącym powołania muzeum w Chojnie, chciałbym odnieść się do zawartych tam uwag. Zacznę jednak od gorzkiego spostrzeżenia, podsumowującego dotychczasową dyskusję. Oto głos w sprawie zabrali tylko (poza jednym wyjątkiem) ludzie spoza Chojny. Nauczyciele historii czy języka polskiego, którzy ex definitione powinni być najbardziej zainteresowani - milczą.

Veröffenlichung/ data publikacji: 31.03.2009

Czy Chojnę obecnie stać na muzeum, na które niewątpliwie zasługuje...

Przedstawiamy kolejny głos w toczonej na naszych łamach dyskusji o idei stworzenia muzeum w Chojnie. Wszystkie teksty można przeczytać na naszej stronie internetowej www.gazeta.chojna.com.pl w linku "Jakie muzeum w Chojnie?"

Z ogromną uwagą przeczytałam głosy, jakie pojawiły się w kolejnej dyskusji zainicjowanej przez "Gazetę Chojeńską" na temat idei powołania do życia muzeum w Chojnie. Chciałabym jednak zadać nieco zmodyfikowane pytanie: Czy Chojnę obecnie stać na muzeum, na które niewątpliwie zasługuje...

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.03.2009

Gmina antyturystyczna

Do napisania tego artykułu skłoniły mnie pierwsze dwa zdania tekstu (w ramach dyskusji o muzeum w Chojnie), jakie zamieściła w ostatnim numerze naszej gazety Dorota Dobak-Hadrzyńska: "Pytanie zdaje się być retoryczne, zwłaszcza w świetle spotkań dotyczących tworzenia planu rozwoju gminy. Głównym kierunkiem owego rozwoju ma być turystyka".

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.03.2009

Obojętność na zło jest największym złem

Co można zobaczyć na trybunach polskich pierwszoligowych stadionów oraz na ulicznych manifestacjach? Swastyki, portrety Rudolfa Hessa, rasistowskie i faszystowskie symbole i hasła. Bogato ilustrowaną dokumentację tego typu zdarzeń przedstawił w Chojnie przedstawiciel stowarzyszenia "Nigdy Więcej" Wiktor Marszałek podczas dwudniowego seminarium "Rasizm bez granic? Rasistowskie, nacjonalistyczne i nieprzyjazne wobec Europy zjawiska w wybranych regionach Polski i Niemiec".

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.03.2009

Jest pomysł wykorzystania nieczynnych mostów w Siekierkach

Dwie przeprawy, będące w jednym ciągu, na Odrze i na jej rozlewisku w Siekierkach, w gminie Cedynia, są nieczynne. Nie pomógł nawet fakt, że Polska weszła do strefy Schengen.

- Na otwarciu mostów skorzystaliby niemal wszyscy - mówi Sławomir Krystofiak, rowerzysta z Chojny. - Byłoby to najkrótsze połączenie z Berlinem. Nie tylko turyści przyjeżdżaliby do nas, ale i my moglibyśmy korzystać z ich dróg rowerowych. Tam są lepsze warunki do jazdy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.03.2009

Chojna zasługuje na muzeum

Pytanie zdaje się być retoryczne, zwłaszcza w świetle spotkań dotyczących tworzonego planu rozwoju gminy. Głównym kierunkiem owego rozwoju ma być turystyka. A turyście nie wystarczy jedynie spanie i jedzenie. On potrzebuje, by go czymś zainteresować. Mało tego, nie da się ukryć, że Chojna już jest jednym wielkim muzeum, biorąc pod uwagę zachowane oryginalne średniowieczne elementy architektury centrum miasta. Ten walor należy wykorzystać w jak największym stopniu, gdyż jest to element wyróżniający miasteczko spośród innych miast Polski i Niemiec.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.03.2009

Inwestycja za pół mld euro

Niemiecki inwestor Enertrak Polska przygotowuje się do budowy potężnej farmy wiatrowej w Grzybnie (gmina Chojna). W rejonie wsi ma powstać około 25 siłowni wiatrowych; każda o mocy co najmniej 2,5 MW. W pobliskim Sitnie planowana jest bliźniacza farma. Koszt obydwu przedsięwzięć wyniesie co najmniej 250 mln euro, a łącznie 0,5 mld euro.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.03.2009

Czy Chojna zasługuje na muzeum?

Idea powstania w Chojnie muzeum nie spotkała się dotąd z reakcją władz gminy ani osób odpowiedzialnych w mieście za kulturę, ale za to wywołała spory rezonans specjalistów po obu stronach Odry. Dzięki temu znalazła się w programie trzydniowego spotkania regionalistów z Polski i Niemiec, które od 18 do 20 lutego trwało we Frankfurcie nad Odrą i Słubicach pod hasłem "Naprzód i nie zapomnieć? Region, historia a społeczeństwo obywatelskie". Organizatorem był Instytut Historii Stosowanej we Frankfurcie. Wśród uczestników był m.in. prof.

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.02.2009

In der Erde Polens

Viele Deutsche kamen in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs in Westpommern um. Ein polnischer Journalist geht nun ihrem Schicksal nach - und viele seiner Landsleute begrüßen das.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.02.2009