Chojna Königsberg

Łamanie barier - Na polsko-niemieckim pograniczu

TRUDNO przecenić znaczenie realizowanych na pograniczu polsko-niemieckich projektów oświatowych. Ich efekty są obliczone na lata. Mają się przełożyć na harmonijne sąsiedztwo obu narodów. Bez szkodliwych uprzedzeń i stereotypów.

Oprócz samorządów, placówek kulturalnych i stowarzyszeń współpracują ze sobą różne instytucje oświatowe. Razem zabiegają o unijne pieniądze, za które realizują wspólne przedsięwzięcia. Gimnazjaliści z Mieszkowic i Bad Freienwalde w tym roku szkolnym spotkali się już m.in. na warsztatach fotograficznych i plenerze malarskim.

Veröffenlichung/ data publikacji: 09.02.2010

Co sądzisz o atomie?

Chojna. Jedna z 10 w naszym województwie możliwych lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej to Krzymów w gminie Chojna. Informacja ta zaskoczyła nie tylko mieszkańców gminy, ale również jej władze. Temat elektrowni stał się przedmiotem rozmów. Samorządowcy nie wykluczają, że zlecą przeprowadzenie sondażu wśród mieszkańców.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.02.2010

Nauka bez granic

Tak nazywa się polsko-niemiecki projekt, do którego przystąpił Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie i szkoła "Am Schlosspark" w Schwedt. 14 grudnia w Schwedt porozumienie podpisały dyrektorki obu placówek: Natalia Sikora i Heike Kollhoff. Kilka dni wcześniej partnerską umowę podpisali starostowie powiatów gryfińskiego i Uckermark. Wymiana doświadczeń trwa od blisko roku. Głównym celem projektu jest integracja dzieci i młodzieży ze szkół specjalnych poprzez m.in.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.01.2010

Prawda ponad sentymentami

Profesor Edward Rymar (autor jednego z artykułów w "Roczniku Chojeńskim", o którym piszemy w tym numerze) może być symbolem naukowca, który w imię dochodzenia do historycznej prawdy idzie wbrew narodowym sentymentom. W 1994 roku w "Gazecie Chojeńskiej" z okazji 750-lecia Chojny (a dokładnie rocznicy pierwszej udokumentowanej wzmianki) przygotowywałem kalendarium pierwszych wieków miasta, co ukazało się też potem w formie broszury pt. "Początki Chojny na tle dziejów Słowiańszczyzny zachodniej". Przytaczałem m.in.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.12.2009

Historia i teraźniejszość

Zgodnie z zapowiedzią, dziś więcej informacji o prezentacji "Rocznika Chojeńskiego", która miała miejsce 11 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie. Ukazanie się pierwszego numeru tego czasopisma to ważne wydarzenie, które zapewne odnotowane zostanie w najnowszej historii regionu. Dobrze, że doszło do zwieńczenia tego dzieła, które - jak zapewniają autorzy - nie będzie tylko popularyzować wiedzy historycznej, lecz także podejmować ważne, aktualne problemy lokalne.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.12.2009

2,5 mln euro na Dolinę Miłości i Park Hugenotów

W piątek 18 grudnia do Urzędu Miejskiego w Schwedt dotarła długo oczekiwana decyzja, zatwierdzająca 2,421 mln euro dotacji z Euroregionu Pomerania (Interreg IVa) na wspólny transgraniczny projekt tego miasta i gminy Chojna: rozwój Europejskiego Parku Hugenotów w Schwedt i dalszy etap rewitalizacji parku Dolina Miłości w Zatoni Dolnej. Zarządzająca Doliną Federacja Zielonych Gaja ma m.in. odtworzyć urządzenia leśnego stawu. Z kolei w Schwedt na terenie Parku Hugenotów (między teatrem UBS a kanałem) powstanie m.in. duża scena na wolnym powietrzu.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.12.2009

Książka roku

Eryk Krasucki - doktor z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego zdobył nagrodę "Klio" II stopnia, nazywaną nieoficjalnie polskim Noblem dla historyków. Otrzymał ją w kategorii autorskiej za książkę "Międzynarodowy komunista. Jerzy Borejsza - biografia polityczna". Borejsza był po wojnie m.in. założycielem koncernu wydawniczego "Czytelnik". Wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia na zakończenie XVIII Targów Książki Historycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.12.2009

Mamy "Rocznik Chojeński"

Jak wcześniej zapowiadaliśmy, w piątek w bibliotece w Chojnie miało miejsce spotkanie z okazji ukazania się pierwszego numeru "Rocznika Chojeńskiego" - czasopisma historyczno-społecznego wydanego przez stowarzyszenie "Terra Incognita". Przewodniczący stowarzyszenia - historyk związany z naszym regionem Paweł Migdalski wyraził nadzieję, że właśnie dzięki temu czasopismu nasza terra incognita, czyli ziemia nieznana - przestanie taką być. Wśród wielu gości obecny był wybitny znawca dziejów Pomorza Zachodniego prof.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.12.2009

Elektrownia atomowa - szanse czy miraże?

Ostatecznie aż 10 lokalizacji dla ewentualnej budowy w naszym województwie elektrowni jądrowej wskazała rządowi grupa robocza ds. energetyki jądrowej przy wojewodzie zachodniopomorskim. Cztery z tych lokalizacji znajdują się w powiecie gryfińskim. Kierownik grupy roboczej prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski (szef Zakładu Kosmologii i Teorii Grawitacji Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego) zaprezentował je 19-20 listopada w Warszawie podczas międzynarodowej konferencji "Energetyka jądrowa - technologia, inwestor, finansowanie".

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.12.2009

Mają nowego osiołka

Smutne zdarzenie spotkało norweskie małżeństwo Marianne Lövlie i Wernera Fahrenholza, które przemierza na piechotę Europę. W lipcu dotarli do Chojny (pisaliśmy o tym w nr. 30 z 28 lipca), skąd ruszyli dalej na wschód. Chcą przez Litwę i Rosję dotrzeć do Mongolii. Niestety, 30 listopada w nocy koło Golubia-Dobrzynia (woj. kujawsko-pomorskie) ktoś - najprawdopodobniej kłusownik - zastrzelił jednego z trzech towarzyszących im osiołków. Sprawa wywołała poruszenie w całej Polsce.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.12.2009