Chojna Königsberg

Czy chcemy jedności?

Jednym z ważniejszych punktów tegorocznych Dni Integracji, Przyjaźni i Ekumenizmu w Chojnie była dyskusja o ekumenizmie pt. „Jakiej chcemy jedności?”. Prowadził ją w piątek w bibliotece pastor Bert Schwarz z Hanoweru, który powiedział: - Kościół Mariacki w Chojnie to być może największy obiekt ekumeniczny w Polsce i na polsko-niemieckim pograniczu. Ale w stosunku do tej wielkości praktyka ekumeniczna jest tu nieproporcjonalnie mała. Dlatego postanowiliśmy urządzić tę dyskusję. W Chojnie nie ma ewangelików.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.09.2009

Wielu gości, wiele wydarzeń

Od 28 do 30 sierpnia trwały w Chojnie kolejne Dni Integracji, Przyjaźni i Ekumenizmu

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.09.2009

Duch pojednania - Dni integracji w Chojnie

DYSKUSJA panelowa na temat ekumenizmu i jubileuszowe, 20. nabożeństwo ekumeniczne w kościele Mariackim były głównymi wydarzeniami tegorocznych Dni Integracji, Przyjaźni i Ekumenizmu w Chojnie. Towarzyszyły im koncerty i wystawy.

Jednym z najważniejszych punktów programu trzydniowych uroczystości była dyskusja panelowa na temat ekumenizmu „Jakiej chcemy jedności?”. Podkreślano w niej rolę ekumenizmu w pojednaniu przedstawicieli różnych wyznań, narodów i kultur.

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.09.2009

Skrzynka pełna dziwolągów

W nr. 31-32 w artykule "Radni przeciw zwolnieniu radnego" zrelacjonowałem głosowanie Rady Miejskiej w Chojnie nad wnioskiem dyrektora Centrum Kultury o zgodę na zwolnienie z pracy Sławomira Błęckiego, który jest także radnym. Tekst był suchy i bez komentarza. Jeśli ktoś mógł poczuć złość, to dyrektor CK, bo przytoczyłem więcej zarzutów wobec niego niż wobec Błęckiego, co odzwierciedlało przebieg sesji. Jednak urażony poczuł się Błęcki, czemu dał wyraz w ostatnim numerze tzw. "Chojeńskiej Gazety Skrzynkowej" w tzw. liście do tzw. redakcji.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.08.2009

Zegary czy taras?

Trwają prace przy rekonstrukcji zegarów na wieży kościoła Mariackiego w Chojnie. Jednocześnie prowadzone są roboty, mające na celu spełnienie wymogów określonych przez straż pożarną. To one były głównym powodem w minionych 12 miesiącach nieudostępniania tarasu widokowego dla turystów, choć rok temu uroczyście dokonano otwarcia tej największej turystycznej atrakcji Chojny. Wywoływało to sporo komentarzy (list czytelnika w tej sprawie zamieszczamy poniżej).

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.08.2009

Rewolucja na co dzień

Na polsko-niemieckim pograniczu życie toczy się niezależnie od awantur. Po wejściu Polski do strefy Schengen Odra nie jest już granicą dwóch światów.

W Guben i Gubinie, we Frankfurcie, Zielonej Górze, Görlitz, Gorzowie czy Szczecinie – wszędzie tam nad Odrą i Nysą coś się dzieje, zmienia. Warszawa i Berlin z ich sporami wydają się daleko. Normalność, czy może: zwyczajność wraca nie tylko do miast. Także miasteczek, które kiedyś wydawać mogły się „końcem świata” – jak Chojna.

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.06.2009

Muzeum wzmocni tożsamość mieszkańców

W naszej debacie o idei powstania muzeum w Chojnie dziś głos zza Odry. Wszystkie dotychczasowe teksty można przeczytać w zakładce "Jakie muzeum w Chojnie?".

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.05.2009

Polskie drogi: narodowa katastrofa

Komuś taki tytuł może wydać się zbyt pesymistyczny, bo przecież tyle się na naszych drogach zmienia, o czym w wymiarze lokalnym sami często piszemy. Owszem, ale w zestawieniu z fatalnym punktem wyjścia tempo rozwoju okazuje się dalekie od imponującego. To jak chwalenie PRL-u: przecież wybudowano tyle fabryk, szkół i domów. Ale "zapominano" dodać, że państwa, którym nie dane było budować socjalizmu, nie tylko nie stały w miejscu, ale rozwijały się znacznie szybciej i w rezultacie wyprzedziły nas kraje przed wojną od Polski biedniejsze, np. Hiszpania.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.05.2009

Museum in Chojna

Was für ein Museum braucht Chojna?

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.04.2009