Ruth U. Henning

Po śladach na polsko-niemieckim pograniczu. Doświadczenia.

Zamiast wstępu
Na pograniczu naprawdę ciągle jeszcze jest wiele do nadrobienia na płaszczyźnie wieloletnich przemilczeń z okresu przedprzełomowego. Na polskich ziemiach zachodnich, podobnie jak w Brandenburgii, Meklemburgii Przedpomorzu czy Saksonii, dopiero w ostatnich latach zaczęło się mówić o tym, skąd pochodzą konkretne rodziny, a także w jakich okolicznościach musiały one opuścić swoje strony ojczyste.

Inauguracja obchodów 750-lecia w Gorzowie Wielko­polskim

Kopfbereich: 
Einweihung der Friedensglocke: Pokój – Pax – Frieden / 1257-2007 / Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolskie

Uroczystość rozpoczęło nabożeństwo ekumeniczne w wypełnionym po brzegi Kościele Mariackim w centrum miasta. Następnie zebrani przeszli na Plac Grundwaldzki, gdzie uroczyście oddano do użytku Dzwon Pokoju ufundowany przez Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców Landsberga. Dzwon umieszczony został na specjalnej dzwonnicy wzniesionej przez Urząd Miasta. Widnieje na nim inskrypcja: Pokój Pax Frieden / 1257-2007 Landsberg an der Warthe Gorzów Wielkopolski.

750 Jahre Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolskie

Kopfbereich: 
Einweihung der Friedensglocke: Pokój – Pax – Frieden / 1257-2007 / Landsberg an der Warthe – Gorzów Wielkopolskie

Die Feierlichkeiten begannen mit einem ökumenischen Gottesdienst in der prall gefüllten Marienkirche im Zentrum der Stadt. Anschließend gingen alle gemeinsam zum Grunwaldzki-Platz, wo die von der Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg gestiftete Friedensglocke (mit der Aufschrift: Pokój – Pax – Frieden / 1257 - 2007 Landsberg an der Warthe - Gorzów Wielkopolski) werden sollte. Den Glockenturm auf dem Grunwaldzkiplatz hatte die Stadtverwaltung errichtet. Die Bundes­arbeits­gemein­schaft Landsberg (BAG) hatte uns eingeladen, an dieser Feierlichkeit teilzunehmen.