Tadeusz BIAŁECKI

Pomnik wdzięczności: Z piastowskim orłem

W niedzielnym wydaniu „Kuriera Szczecińskiego” (25.IV.2008) w artykule „Szczecińskie miejsca” J. Ławrynowicza znalazła się sugestia, żeby na szczycie obeliska - pomnika wdzięczności dla Armii Radzieckiej - umieścić rzeźbę orła białego. Byłoby to stosowne zakończenie zwieńczenia tego monumentu, zniekształconego wskutek usunięcia z niego istniejącej tam niegdyś czerwonej gwiazdy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.05.2008