kol

Kontrole na granicach wracają

Na czas mistrzostw Europy, które - licząc od piątku - rozpoczynają się już za 42 dni - przywrócona zostanie kontrola na granicach. Dziś (26 bm.) straż graniczna wraz z innymi służbami ćwiczyła możliwe wersje wydarzeń na przejściu w Kołbaskowie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.04.2012

Kto chce pracować w Niemczech?

OD dwóch miesięcy działa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Polsko-Niemiecki Punkt Doradczy Eures. Zainteresowanie spotkaniami z doradcami jest duże. O możliwość zatrudnienia za naszą zachodnią granicą pytają przede wszystkim mężczyźni.
Nim konsultanci rozpoczynają swoje dyżury, oczekujący w kolejce szybko nawiązują kontakty i opowiadają sobie, czego oczekują, co dotychczas robili, dzielą się dotychczas zebranymi informacjami... Potem oczekują konkretnych odpowiedzi od przedstawicieli urzędów pracy w przygranicznych miastach.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.07.2011

Pościg jak w filmie

WCZEŚNIEJ skazany był za paserkę, teraz też nie pozostanie bez kary. Postawił na nogi szczecińską i niemiecką policję. Ale nie zdołał uciec.
Pościg za volkswagenem transporterem rozpoczął się w okolicach przygranicznej miejscowości Bismarck. Kierowca, 21-letni szczecinianin, nie zatrzymał się do kontroli, na przyczepie miał kosiarkę.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.08.2010

Razem i osobno

Niemcy i Ukraińcy, przedstawicieli tych mniejszości narodowych jest w województwie zachodniopomorskim najwięcej. Ponadto sąsiadami są również Litwini, Grecy, Żydzi i Romowie.

Według ustawy z 2005 r. za mniejszość narodową uznaje się w Polsce tych obywateli, którzy różnią się od pozostałych kulturą, tradycją i językiem, dążą do utrzymania tych wartości, utożsamiają się z narodem zorganizowanym we własnym państwie. Z kolei mniejszość etniczna, według ustawodawcy, nie spełnia tego ostatniego kryterium, w tej grupie wymieniani są Łemkowie, Romowie, Karaimi oraz Tatarzy.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.09.2009

Warto - nie warto?: Zakupy polsko-niemieckie

Na szczecińskich targowiskach wciąż jeszcze można kupić towary przywożone prosto z Niemiec: proszki do prania, czekolady, karmę dla psa czy kota. Cieszą się sporym powodzeniem. Wielu mieszkańców przygranicznych miejscowości na zakupy wybiera właśnie markety u naszych zachodnich sąsiadów, ale... i Niemców można podpatrzeć, jak z koszykami przechadzają się między regałami naszych sklepów.

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.05.2008