Dorota Abramowicz

Niemcy zapłacą za cierpienia?

Winicjusz Natoniewski jako sześciolatek przeżył pacyfikację rodzinnej wsi Szczecyn (pow. kraśnicki). Domaga się od Niemiec 1 mln zł odszkodowania. Dotychczas polskie sądy odmawiały mu prawa wystąpienia z pozwem. Jednak tuż przed Wigilią Sąd Najwyższy rozpatrzył pozytywnie wniosek mężczyzny. To szansa nie tylko dla niego, ale i dla innych poszkodowanych podczas wojny.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.01.2010

Pomorzanin skarży państwo niemieckie. Niemcy staną przed polskimi sądami?

Dziennik Bałtycki
Sąd Najwyższy tuż przed Wigilią zadecydował, że przyjmie do rozpatrzenia skargę Winicjusza Natoniewskiego, który jako dziecko został okrutnie poparzony podczas pacyfikacji wsi Szczeczyn na Lubelszczyźnie. Mieszkający obecnie w Osiekach Lęborskich 71-letni Natoniewski żąda od rządu Niemiec miliona złotych zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne, jakich doznał w czasie II wojny światowej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 29.12.2009

Zanim rozstrzelali Żydówkę, założyli białe rękawiczki

Ocalała z hitlerowskiego pogromu, a zginęła już po przepędzeniu Niemców. Zabili ją polscy milicjanci. Świadek widział, jak klękała przed zabójcami, składała ręce, błagała o litość. Potem rozległy się strzały

Veröffenlichung/ data publikacji: 24.03.2009

Polska pokaże światu prawdę o II wojnie

Gotowe są już wstępne założenia programu Muzeum II Wojny Światowej, które ma powstać w Gdańsku. Przedstawiamy je jako pierwsi.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.10.2008