Sławomir Sierakowski

Sierakowski: Żeby ludzie przestali tę marność łykać

Sławomir Sierakowski: Wielu wybitnych badaczy społeczeństwa, od lewa do prawa, zwraca uwagę na drastyczne skutki indywidualizacji i urynkowienia kolejnych sfer życia człowieka, wskutek czego zanikają więzi społeczne. Zamieniamy się w "cząstki elementarne" jak w powieściach Houellebecqa. Chodzi o zanik poczucia związku między jednostkami, wzajemnej odpowiedzialności za siebie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.09.2011

List otwarty do partii

Do kiedy jeszcze będziemy udawać, że to jest demokracja? Że Polacy naprawdę mają w czym wybierać? Czy plebiscyt między "dwiema Polskami" to ma być ten pluralizm, o który chodziło po 1989 roku?

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.06.2011

Pink Floyd u dominikanów

Sławomir Sierakowski: W 1979 r. związał się pan z opozycyjnym Ruchem Młodej Polski. Gdy przyjrzeć się temu, jak młodopolacy opisują swoje doświadczenie, to istotna w nim jest konfrontacja z doświadczeniem innego środowiska opozycyjnego - KOR-u, inteligencji laickiej, czyli kręgów bardzo politycznie zaangażowanych, ale dalekich od Kościoła. Czy dla pana ten konflikt też miał znaczenie?

Veröffenlichung/ data publikacji: 16.08.2010

Sierakowski: Nie boję się ani Kaczyńskiego ani Komorowskiego

W niedzielę skreślę wszystkich kandydatów. Odmawiam wyboru z oferty, którą daje nam polska scena polityczna. Jest sztucznie zamknięta i definiowana przez dziwaczny konflikt polityczny. Jestem socjaldemokratą. Gdybym dał się wciągnąć w ten spór, to byłbym śmieszny - mówi Sławomir Sierakowski, lider Krytyki Politycznej w rozmowie z wyborcza.pl.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.06.2010

Tragödien adeln uns

Freitag: Die Motive von Leid und Opfern spielen in der polnischen Geschichte eine Schlüsselrolle. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund das Unglück von Smolensk?

Veröffenlichung/ data publikacji: 14.04.2010

Do kosza poszły ideały Sierpnia

Jak ktoś w 1989 r. miał 25 lat, skończył studia i znał angielski, natychmiast robił cudowną karierę. Ale co mieli począć ci, co mieli 50 lat? Ukształtowani w PRL-u? Myślicie, że wystarczył kurs autoprezentacji?

Agata Nowakowska, Dominika Wielowieyska: "Krytyka Polityczna" krytykuje plan Balcerowicza. Nie dostrzegacie sukcesu wolnej, rozwijającej się Polski, którego ten plan był fundamentem?

Veröffenlichung/ data publikacji: 23.02.2010

Polska nie jest konserwatywna

Twierdzenie Mirosławy Grabowskiej, że "Polska nie jest bardziej rozwarstwiona od państw Europy Zachodniej", jest po prostu fałszywe. 13 z nich ma mniejsze nierówności ekonomiczne, i to większość z nich znacznie mniejsze, a jedynie cztery są bardziej rozwarstwione, ale różnice w stosunku do Polski są niewielkie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 08.04.2008

To był rok ostatecznego pożegnania z III RP

Rok to jednak kawał czasu. Kto pamięta dziś emocje, jakie towarzyszyły planowanemu na 7 stycznia ingresowi arcybiskupa Wielgusa? Zamiast ingresu oskarżonego o współpracę z bezpieką biskupa odbyła się msza dziękczynna za 25-letnią posługę dotychczasowego metropolity kardynała Józefa Glempa.

Veröffenlichung/ data publikacji: 31.12.2007

Czy emigranci wrócą

Do jakiego kraju i kiedy wrócą Polacy, którzy wyemigrowali w ostatnich latach, jeśli w ogóle wrócą?

Okres powyborczy zazwyczaj mobilizuje do wiary w sukces świeżych zwycięzców. Gdy wygrywał Miller, mówiono o minimum ośmiu latach władzy pragmatycznych polityków z SLD.

Veröffenlichung/ data publikacji: 04.11.2007