Dobra

Zbudujcie nam dobrą drogę do Polski!

Ruszyła zbiórka podpisów pod petycją, w której mieszkańcy pogranicza domagają się od gminy Dobra zbudowania kilkusetmetrowej drogi łączącej polskie i niemieckie miejscowości.

Veröffenlichung/ data publikacji: 19.03.2010

Uniwerek bierze pałac w Stolcu

Ma tam powstać Dom Pracy Twórczej dla studentów i wykładowców.

Decyzję o przekazaniu pałacu, wraz z otaczającym go terenem, podjął starosta policki, który w imieniu skarbu państwa sprawuje nadzór właścicielski nad obiektem. Zgodzili się na to wojewódzki konserwator zabytków i wojewoda. Teraz trzeba sporządzić wycenę, a następnie podpisać akt notarialny między starostą a uczelnią. Pałac zostanie przekazany w formie darowizny, bo uniwersytet zobowiązał się go wyremontować.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.06.2009

Z książką w ręku: Wycieczka po Dobrej...

NA rozległych łąkach i polach otaczających jeszcze niedawno Dobrą pod Szczecinem wyrosły nowe osiedla. Podobnie jak w całej okolicy. Czas zatrzymał się w starych kościołach, domach, drzewach. I w ziemi.

Veröffenlichung/ data publikacji: 05.06.2009