Stolec

Uniwerek bierze pałac w Stolcu

Ma tam powstać Dom Pracy Twórczej dla studentów i wykładowców.

Decyzję o przekazaniu pałacu, wraz z otaczającym go terenem, podjął starosta policki, który w imieniu skarbu państwa sprawuje nadzór właścicielski nad obiektem. Zgodzili się na to wojewódzki konserwator zabytków i wojewoda. Teraz trzeba sporządzić wycenę, a następnie podpisać akt notarialny między starostą a uczelnią. Pałac zostanie przekazany w formie darowizny, bo uniwersytet zobowiązał się go wyremontować.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.06.2009