Częstochowa

Południe pod wodą

Zalane Podkarpacie, Małopolska, Śląsk. W wielu miejscach zagrożone są wały przeciwpowodziowe. Cztery osoby utonęły. Padać w najbliższych dniach nie przestanie.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.05.2010

Nasz dar dla Europy

Niemieccy i polscy biskupi razem przed 1 września: Pojednanie między naszymi narodami jest darem, który możemy wnieść w dzieje zjednoczonej Europy. Pomimo pojawiających się niekiedy napięć i partykularnych nieporozumień warto pamiętać o fundamentalnym postępie dziejowym wyrażającym się w integracji europejskiej.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.08.2009