dawne mapy Pomorza

Co o dziejach Pomorza mówią dawne mapy (podsumowanie)

Zaproszenie do dalszej wędrówki (podsumowanie cyklu).

GDYBY dane nam było spojrzeć na historię kartografii Pomorza z lotu ptaka, ogarniając sąsiednie kraje aż po horyzont, zobaczylibyśmy, jak bardzo uczestniczyła w wartkim nurcie rozwoju nowożytnej kartografii.

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.09.2009

Nadzieja czasów wielkiej wojny

Co o dziejach Pomorza mówią dawne mapy (9)

NAJBARDZIEJ znanym uczniem i naśladowcą Homanna, o którego mapie Pomorza pisaliśmy w ubiegłym tygodniu, był Matthaeus Seutter. O ile – jak wcześniej wspominano – przyjmuje się, że ten pierwszy wykonał samodzielnie około 600 map, o tyle ten drugi niewiele mniej – około 500. Takie rankingi w XVIII wieku nie były prowadzone, a w każdym razie nic o tym nie wiemy, jednak z dzisiejszego punktu widzenia pozwalają nam uzmysłowić sobie rozmach produkcji konkretnej oficyny, wiązanej przede wszystkim z jednym nazwiskiem.

Veröffenlichung/ data publikacji: 02.09.2009

Szczecin, czyli złote runo - Co o dziejach Pomorza mówią dawne mapy (8)

PO MAPIE Lubinusa to chyba najefektowniejsza mapa Pomorza, a już bez wątpienia najpiękniejsza mapa atlasowa. Jej autorem jest Johann Baptista Homann, wydawca norymberski, wspomniany wcześniej przy okazji prezentowania mapy Christopha Weigla.

Veröffenlichung/ data publikacji: 25.08.2009

Ostatni holenderski akord - Co o dziejach Pomorza mówią dawne mapy (7)

W LATACH 70. XVII wieku, kiedy to spłonęła największa amsterdamska oficyna Joannesa Blaeu’a, wydawnictwa holenderskie miały już za sobą okres swojej dominacji. Nie znaczy to oczywiście, że przestały się liczyć na rynku kartograficznym. Musiały jednak ustąpić pierwszeństwa Francuzom, z których dokonań zresztą nie omieszkały czerpać pełnymi garściami.

Veröffenlichung/ data publikacji: 18.08.2009

Z Neptunem w rydwanie - Co o dziejach Pomorza mówią dawne mapy (6)

NA PRZEŁOMIE XV i XVI wieku Norymberga była centrum europejskiej myśli kosmograficznej i jednym z najważniejszych ośrodków europejskiego humanizmu. Związani byli z nią tacy luminarze nowożytnej nauki jak Hartmann Schedel, Wilibald Pirckheimer, Martin Waldsemüller, Erhard Etzlaub czy wreszcie Albrecht Dürer.

Veröffenlichung/ data publikacji: 11.08.2009

Matka wszystkich map - Co o dziejach Pomorza mówią dawne mapy (4)

W CZASACH gdy kartograficzny obraz Księstwa Pomorskiego utrwalała w Europie mapa, której dotyczy dzisiejszy odcinek naszego cyklu, w państwie tym doszło do wielu fundamentalnych zmian politycznych.
Dlaczego był to obowiązujący obraz kartograficzny? Otóż przez niemal cały wiek XVII kartografia rozwijała się pod dyktando firm działających w Amsterdamie. Było ich wiele, a oficyna Hondiusa-Janssoniusa, która prezentowaną dziś mapę opublikowała, była druga co do wielkości.

Veröffenlichung/ data publikacji: 28.07.2009

Ptolemejska rewolucja - co o dziejach Pomorza mówią najstarsze mapy? (1)

Mapa Ptolemejska

DRUKUJEMY dziś pierwszy odcinek cyklu artykułów dr. Radosława Skryckiego, ukazujący dzieje regionu – dawnego Księstwa Pomorskiego, potem Pomorza brandenburskiego i pruskiego – w zwierciadle najstarszej kartografii. Kolejne odcinki, a będzie ich dziesięć, będziemy drukować w każdy wtorek do połowy września. Całość obejmie okres od początku XV po koniec XVIII stulecia. (Redakcja)

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.07.2009