rocznik chojeński

Prawda ponad sentymentami

Profesor Edward Rymar (autor jednego z artykułów w "Roczniku Chojeńskim", o którym piszemy w tym numerze) może być symbolem naukowca, który w imię dochodzenia do historycznej prawdy idzie wbrew narodowym sentymentom. W 1994 roku w "Gazecie Chojeńskiej" z okazji 750-lecia Chojny (a dokładnie rocznicy pierwszej udokumentowanej wzmianki) przygotowywałem kalendarium pierwszych wieków miasta, co ukazało się też potem w formie broszury pt. "Początki Chojny na tle dziejów Słowiańszczyzny zachodniej". Przytaczałem m.in.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.12.2009

Historia i teraźniejszość

Zgodnie z zapowiedzią, dziś więcej informacji o prezentacji "Rocznika Chojeńskiego", która miała miejsce 11 grudnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnie. Ukazanie się pierwszego numeru tego czasopisma to ważne wydarzenie, które zapewne odnotowane zostanie w najnowszej historii regionu. Dobrze, że doszło do zwieńczenia tego dzieła, które - jak zapewniają autorzy - nie będzie tylko popularyzować wiedzy historycznej, lecz także podejmować ważne, aktualne problemy lokalne.

Veröffenlichung/ data publikacji: 22.12.2009