mur

Czas na kobiety

Konferencję na temat udziału kobiet w życiu publicznym oraz zbieranie podpisów pod ustawą o parytetach organizuje w poniedziałek Kongres Kobiet Polskich
Specjalnie z tej okazji do Szczecina przyjadą minister pracy i polityki społecznej Jolanta Fedak oraz prezydent PKPP "Lewiatan" Henryka Bochniarz. Celem konferencji zatytułowanej "Czas na kobiety aktywne i przedsiębiorcze" połączonej z warsztatami jest aktywizowanie społeczności lokalnych w sprawie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.12.2009

Mur berliński na szczecińskim Zamku

Wystawę fotograficzną ,,Die Mauer" (Mur) można oglądać w Sali Elżbietańskiej Zamku Książąt Pomorskich. Ekspozycję przygotowano z okazji 20-lecia upadku muru berlińskiego.

Veröffenlichung/ data publikacji: 12.11.2009

Pochówek ofiar wojny na cmentarzu w Glinnej

Szczątki ponad dwóch tysięcy niemieckich cywilów, którzy zginęli pod koniec wojny podczas sowieckiego oblężenia Malborka, spoczną w piątek na cmentarzu wojennym żołnierzy niemieckich koło Szczecina

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.08.2009

Uniwerek bierze pałac w Stolcu

Ma tam powstać Dom Pracy Twórczej dla studentów i wykładowców.

Decyzję o przekazaniu pałacu, wraz z otaczającym go terenem, podjął starosta policki, który w imieniu skarbu państwa sprawuje nadzór właścicielski nad obiektem. Zgodzili się na to wojewódzki konserwator zabytków i wojewoda. Teraz trzeba sporządzić wycenę, a następnie podpisać akt notarialny między starostą a uczelnią. Pałac zostanie przekazany w formie darowizny, bo uniwersytet zobowiązał się go wyremontować.

Veröffenlichung/ data publikacji: 26.06.2009

Znane osobistości na Dniach Mediów

Lech Wałęsa będzie dyskutował z Hansem-Dietrichem Genscherem (b. szefem resortu spraw zagranicznych RFN) o tym, co Europejczycy zyskali, a co stracili po 1989 r.

Znani politycy, publicyści i dziennikarze przyjadą do Szczecina na II Polsko-Niemieckie Dni Mediów w dniach 17-19 czerwca.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.06.2009

Prawica RP przeciw gejom, Niemcom i euro

Kandydaci z listy Prawicy Rzeczpospolitej Marka Jurka deklarują, że idą do Parlamentu Europejskiego walczyć o wartości chrześcijańskie oraz solidarną Europę.

Oficjalna prezentacja kandydatów z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego (okręg nr 13) odbyła się w poniedziałek w szczecińskiej siedzibie Solidarności. Z Warszawy przyleciał szef partii Marek Jurek. Prawica idzie do wyborów z hasłem: "Europa Normalnych Rodzin".

Veröffenlichung/ data publikacji: 01.06.2009

Edelman wciąż pije, pali i rozdaje pieniądze potrzebującym

O niezwykłym życiu Marka Edelmana opowiadali uczniom szczecińskich szkół Witold Bereś i Krzysztof Brunetko, autorzy biografii przywódcy powstania w getcie warszawskim.

Veröffenlichung/ data publikacji: 15.04.2008

Atlas ,,żołnierzy wyklętych"

800 archiwalnych i unikatowych fotografii, 390 map oraz historie legendarnych dowódców i ich oddziałów zawiera ,,Atlas polskiego podziemia niepodległościowego w latach 1944-1956", który w środę został zaprezentowany w Szczecinie

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.03.2008

Jak wytłumaczyć dzieciom Schengen?

Tego trudnego zadania podjęła się grupa aktorska Lutrek z Wrocławia. W czwartek na deptaku Bogusława artyści przedstawili happening ,,Olon. Przekraczanie granic".

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.12.2007