Roland Semik

Wykaz osób związanych z przedwojenną historią Słubic

Poniższe zestawienie zawiera nie tylko nazwiska, ale i krótkie noty biograficzne. Dokładne przybliżenie każdej z tych sylwetek zajęłoby zbyt wiele miejsce, to dobry temat na obszerną książkę, dlatego ograniczyłem się wyłącznie do informacji najważniejszych. Dziś pierwsza z dwóch części mojego autorskiego zestawienia: nazwiska A-K.

Veröffenlichung/ data publikacji: 07.02.2011

Czy w regionie Słubic można zwiedzić ciekawe fortyfikacje?

Na tak postawione pytanie wielu wskazałoby pewnie na Międzyrzecki Rejon Umocniony, znany też jako Umocniony Łuk Odry i Warty. W niemieckiej terminologii funkcjonował on jako Ostwall albo Festungsfront im Oder-Warthe Bogen. Ciekawych obiektów fortyfikacyjnych nie brakuje jednak i w bliższej okolicy...

Veröffenlichung/ data publikacji: 31.01.2011

Rok 2011 – jakie rocznice czekają mieszkańców Słubic?

Dokładnie rok temu opracowałem pierwsze autorskie zestawienie ważniejszych rocznic związanych z historią Słubic, a przypadających na rok 2010. Przykładem tamtego zestawienia przygotowałem wybór rocznic nadchodzących w roku 2011. Nie wszystkie z nich doczekają się uroczystych obchodów, ale wiedza o nich bez wątpienia pogłębi tożsamość regionalną mieszkańców.

Veröffenlichung/ data publikacji: 27.01.2011

Przyczynek do historii podsłubickich wiosek w I połowie XIX wieku

I połowa XIX wieku to dość ciekawy, choć powszechnie raczej mało znany okres w historii podsłubickich wiosek. Zniesienie pracy pańszczyźnianej, wojny napoleońskie, rozwój rolnictwa, spory przyrost ludności i wiele innych okoliczności, którym warto przyjrzeć się nieco uważniej...

Veröffenlichung/ data publikacji: 10.01.2011

Kalendarium początków powojennej historii Słubic 1945-1949

Spacerując po Parku Pionierów Słubic koło kościoła NMP Królowej Polski wpadłem na pomysł zebrania w jednym miejscu ważniejszych dat związanych z pierwszymi powojennymi latami w historii miasta. Efektem tego pomysłu jest poniższe kalendarium.

Veröffenlichung/ data publikacji: 03.01.2011

Kradzież na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Cybince. Sprawcy ujęci

Medalion na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Cybince

17 grudnia do oficera dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Słubicach wpłynęło telefoniczne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na Cmentarzu Oficerów Radzieckich w Cybince (woj. lubuskie). W poniedziałek ujęto sprawców.

Veröffenlichung/ data publikacji: 21.12.2010

Słubice w czasach zawieruchy I wojny światowej

Jeszcze w I połowie 1914 r. prawobrzeżna dzielnica Frankfurtu nad Odrą - Dammvorstadt prężnie się rozwijała. Kwitnął handel, przemysł maszynowy i produkcja rolnicza. W ciągu dekady, poprzedzającej Wielką Wojnę, wzniesiono wiele kamienic, a niektóre z istniejących już budynków znacząco przebudowano, chociażby w 1912 r. - dom strzelecki. Wybuch światowego konfliktu zbrojnego znacząco jednak zakłócił ten względny spokój...

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.12.2010

Słubice w czasach zawieruchy I wojny światowej

Jeszcze w I połowie 1914 r. prawobrzeżna dzielnica Frankfurtu nad Odrą - Dammvorstadt prężnie się rozwijała. Kwitnął handel, przemysł maszynowy i produkcja rolnicza. W ciągu dekady, poprzedzającej Wielką Wojnę, wzniesiono wiele kamienic, a niektóre z istniejących już budynków znacząco przebudowano, chociażby w 1912 r. - dom strzelecki. Wybuch światowego konfliktu zbrojnego znacząco jednak zakłócił ten względny spokój...

Veröffenlichung/ data publikacji: 20.12.2010

Wojskowość w Słubicach w latach 1890-1914

Starsi mieszkańcy Słubic z pewnością przypominają sobie czasy stacjonowania w mieście wielu polskich jednostek t.j. 69 pz, 23 pcz, 8 bcz, 2 br, czy oddziały WOP. Słubice były jednak miejscem obecności, choćby tymczasowej, także innych wojsk i to przez wiele stuleci. Ponieważ historia wojskowości w Słubicach to zbyt obszerny temat jak na jeden artykuł, to tym razem skoncentruję się na jednostkach z okresu 1890-1914.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.12.2010

Przyczynek do historii Placu Przyjaźni w Słubicach

Nietypowy w kształcie, trójboczny, początkowo w ogóle niewybrukowany. Od początku stanowił centralny plac Dammvorstadt - prawobrzeżnej dzielnicy Frankfurtu nad Odrą. Do dziś w okolicach placu skupia się życie społeczne miasta Słubice.

Veröffenlichung/ data publikacji: 13.12.2010